10 mars 2015 - Nyheter om byrån

Peter Sigurdson ny Specialist Counsel på Mannheimer Swartling

Peter Sigurdson utnämns som ny Specialist Counsel på Mannheimer Swartling. Peter Sigurdson har en omfattande erfarenhet av regulatoriska frågor inom telekombranschen och tjänstgör för närvarande som bolagsjurist inom Telenor-koncernen, med särskilt ansvar for den legala och kommersiella relationen med affärspartners, tvistlösning, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, LOU och ovan nämnda regulatoriska frågor.

Peter Sigurdson har även tidigare haft befattningen som ställföreträdande chefsjurist på rättssekretariatet på Post- och telestyrelsen, där han bland annat ansvarade för samtliga domstolsprocesser och förhandlingar i domstol. Han har en Juris kandidatexamen från Stockholms Universitet 2000 och inledde sin karriär som biträdande jurist på advokatbyrå där han arbetade företrädesvis med svensk och internationell affärsjuridik.

Peter Sigurdson börjar som Specialist Counsel i Corporate Commercialgruppen på Mannheimer Swartling den 16 april 2015.