24 september 2014 - Nyheter om byrån

Peter Linderoth, delägare i Mannheimer Swartling, talar på Swecares Subsahariska Afrikadag

Peter Linderoth, delägare i Mannheimer Swartling, var en av talarna på Swecare Foundations tredje Subsahariska Afrikadag som hölls den 23 september i Stockholm. Årets konferens fokuserade på ämnen som bl.a. affärsmöjligheter i Subsahariska Afrika, privata aktörers roll i sjukvården och hållbar vård. Peter talade om vad man bör göra och inte göra när man vill etablera sig på en ny afrikansk marknad (“Do’s and Don’ts when entering a new African Market”) och delade med sig av praktiska erfarenheter och kunskap om vad man ska tänka på ur ett rättsligt perspektiv.

Övriga talare och deltagare i konferensen inkluderade bl.a. Sten Rylander, f.d. svensk ambassadör i Angola, Tanzania och Zimbabwe, och Rwandas ambassadör i Sverige, H.E. Fru Venetia Sebudand, samt representanter från EKN, SEK, SIDA, Impact Invest och Swedfund.

Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse. Swecares nätverk utgörs idag av fler än 300 svenska företag och organisationer som tillhör olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn.

Mannheimer Swartling har över tio års erfarenhet av Subsahariska Afrika. Målet med företagets "Africa Desk”, som leds av Peter Linderoth, är att hjälpa klienter i frågor som rör Afrika, identifiera rätt lokala partners och förstå de affärsvillkor som varierar kraftigt mellan länderna. Läs mer om konferensen här eller kontakta Peter Linderoth, pel@msa.se.