18 februari 2010 - Pressmeddelande

Peter Idsäter, delägare och medlem av styrelsen, ansluter till verksamheten i Kina

Mannheimer Swartling förstärker sin verksamhet i Kina i samband med att Peter Idsäter börjar arbeta på Shanghaikontoret i augusti 2010.

Peter Idsäter är delägare på byrån sen 1995 och medlem i styrelsen sedan 2005. Han är medlem i byråns verksamhetsgrupper för företagsöverlåtelser och aktiemarknadsfrågor, och han är frekvent anlitad inom internationella affärstransaktioner. På sista tiden har han även koordinerat byråns internationella utvecklingsinsatser.

”Det här beslutet som Peter och styrelsen fattat understryker Mannheimer Swartlings ambition att ha en stark närvaro i Kina. Det är en marknad med strategisk betydelse för  våra klienter och vi har ett långsiktigt perspektiv på att förverkliga potentialen i regionen.”

- Stefan Brocker, exekutiv delägare

“Med över 20 svenska, kinesiska och tyska jurister på våra kontor i Shanghai och Hongkong så har vi en stark bas för att hantera M&A och löpande affärsjuridisk rådgivning för våra klienter. Den senaste tidens förstärkning av expertis inom tvistlösning till Hongkong-kontoret var vältajmad för att möta det växande behovet av rådgivning avseende Kina-relaterade skiljedomsförfaranden. Att Peter ansluter kommer att ytterligare stärka våra möjligheter att hantera det växande antalet ärenden.

- Thomas Lagerqvist, Special Counsel

“Våra klienter har långsiktiga ambitioner med sin närvaro i Kina, och vi möter dessutom ett växande intresse från kinesiska företag och statligt ägda organisationer att få kvalificerad rådgivning vid sina  internationella affärer, i synnerhet mot Sverige, Tyskland och Ryssland. Den här flytten är en fantastisk möjlighet och jag ser fram emot att ansluta mig till kollegorna i Kina och bidra till byråns tillväxt på denna spännande marknad.”

- Peter Idsäter, Partner