10 april 2013 - Uppdrag

Orkla slutför partiell delning av Sapa

Som en del av slutförandet av sammanslagningen av Orkla ASAs och Norsk Hydro ASAs verksamheter inom Aluminium Profiles och Building Systems i ett 50/50 joint venture, har Orkla slutfört en partiell delning av dotterbolaget Sapa.

Sapa Group utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade profiler, profilbaserade byggsystem och värmeväxlarband i lättviktsmaterialet aluminium. Under 2011 hade Sapa Group en omsättning om cirka 35,7 miljarder kronor med 14,500 medarbetare och verksamhet indelat i tre kärnverksamheter: Sapa Profiles, Sapa Building System och Sapa Heat Transfer. Sapa Heat Transfer är i sin tur indelad i tre affärsdivisioner: Rolled Products, Welded Products och Extruded Products. Sammanslagningen mellan Orkla och Norsk Hydro inkluderar alla verksamheter inom Sapa Group bortsett från Rolled Products inom Sapa Heat Transfer.

Som ett resultat av den partiella delningen av Sapa, kommer affärsdivisionen Rolled Products att kvarstå hos det överlåtande företaget, namnändrat till Gränges, medan alla andra verksamhetsområden har separerats in i det nya övertagande bolaget, under namnet Sapa, som kommer att tillskjutas in i det nya joint venture-bolaget med Norsk Hydro.

Orkla och Sapa har rådgivits av Mannheimer Swartling i delningen. Byråns team, som leddes av Isabella Ramsay, inkluderade framförallt Sophie Ahlberg, Martin Fagerlund, Elin Leffler och Carl Björk. Även Thomas Pettersson (Bank och Finans), Martin Ericsson och Andreas Steen (ABL) och Sam Seddigh (Arbetsrätt) deltog i ärendet.