7 december 2012 - Uppdrag

Orc genomför emission av femårig nordisk high yield obligation på den svenska kapitalmarknaden

Cidron Delfi Intressenter AB (publ), ett bolag inom Orc Group som ägs av Nordic Capital Fund VII, har emitterat en femårig säkerställd high yield obligation om 60 miljoner euro med en fast ränta om 8,5 procent på den svenska kapitalmarknaden. Kapitalet från obligationen har använts till att återbetala en del av förvärvsfinansieringen hänförlig till Nordic Capital Fund VIIs förvärv av Orc Group AB. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Transaktionen mottogs väl av marknaden. Erbjudandet blev övertecknat och stängde innan presentationerna för investerarna hade avslutats.

Orc Group AB är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen och erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Nordic Capital Private Equity Funds investerar i stora och medelstora företag, främst inom Norden.  Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VII med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital, huvudsakligen från internationella institutionella investerare.

Nordic Capital och Orc Group AB rådgavs av Mannheimer Swartling. André Andersson ledde byråns team som bestod av David Tayler, Amanda Skalin, Henrik Dock, Nils Nostell och Rasmus Fahlén.