6 november 2012 - Uppdrag

Opus Group säkrar finansiering och slutför förvärv av dotterbolag från Svensk Bilprovning

Opus Group AB (publ) har upptagit cirka 400 miljoner kronor i förvärvsfinansiering och slutfört förvärvet av AB Svensk Bilprovnings dotterbolag Besiktningskluster 1 AB.

Förvärvet av Besiktningskluster 1 AB, som kommer att byta namn till Opus Bilprovning AB, består av 70 inspektionsstationer i Stockholm, Mälardalen, Värmland, Småland, Blekinge och norra Sverige. Omsättningen av den förvärvade verksamheten uppgick till 543 miljoner kronor under 2011 och omfattar cirka 540 anställda. Sedan juli 2012, då förvärvet tillkännagavs har Opus Group genomfört en företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor och ingått ett låneavtal om 175 miljoner kronor med Swedbank samt en säljarrevers om cirka 170 miljoner kronor med AB Svensk Bilprovning AB.

Opus Group rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med förvärvet och förvärvsfinansieringen. Byråns team bestod av delägarna Johan Ljungberg och Clas Nyberg i samarbete med juristerna Emma Olnäs Fors, Isabel Frensborg, Tobias Normann, Emelie Thor och Robin Palmgren. För aktiemarknadsrelaterade frågor ansvarade delägaren Eva Hägg, främst biträdd av juristerna Nils Nostell och Håkan Knutsson. För frågor i samband med förvärvsfinansieringen ansvarade delägaren Olof Stenström, främst biträdd av juristerna Emma Nilsson och Gustav Glimblad.