7 november 2013 - Uppdrag

Opus Group förvärvar Envirotest och genomför företrädesemission

Opus Group AB:s (publ) dotterbolag Opus Inspection, Inc. har ingått avtal om förvärv av Envirotest Systems Holdings Corp, ett ledande bilprovnings- och teknikföretag i Nordamerika för cirka 84 miljoner USD (cirka 550 miljoner kronor). Opus Group blir marknadsledande på den amerikanska bilprovningsmarknaden som ett resultat av förvärvet och kommer bl.a. att genomföra en företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor för att delfinansiera förvärvet. Förvärvet är villkorat av vissa kommersiella och finansiella villkor.

Envirotest driver långsiktiga bilprovningsprogram i delstaterna Colorado, Maryland, Indiana, Ohio och Tennessee i USA samt i British Columbia i Kanada. Dessutom innehar Envirotest Remote Sensing Device (RSD) – tjänster i flera delstater, däribland i Texas. Envirotest har 1060 anställda och en omsättning på cirka 86 miljoner USD. Förvärvet omfattar cirka 60 fastigheter som ägs av Envirotest och 28 fastigheter som hyrs av Envirotest.

Opus Inspection, med huvudkontor i East Granby, Connecticut, är marknadsledande inom decentraliserad bilprovning i USA. Programledning, operatörsdrift och utrustningsförsäljning sker i 17 delstater, plus Mexiko och Peru. Opus Group grundades i Sverige 1990 och driver bilprovningsprogram och utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och IT-system för bilprovningsindustrin. Opus Groups intäkter under 2012 uppgick till cirka 469 miljoner kronor med proforma intäkter som uppgick till cirka 933 miljoner kronor under 2012. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Opus Group rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen, bl.a. avseende företrädesemissionen. Byråns team består främst av Johan Ljungberg, Nils Nostell, Emma Olnäs Fors, Emma Nilsson och Aleksander Ivarsson.