1 december 2009 - Uppdrag

Omstrukturering av Hilding Anders kapitalstruktur

Mannheimer Swartling har biträtt Hilding Anders i samband med omstruktureringen av koncernens kapitalstruktur. Omstruktureringen innebär bl.a. att Candover, som kvarblir som huvudägare, tillskjuter cirka 500 miljoner kronor ytterligare kapital tillsammans med koncernens nya minoritetsägare MezzVest. De lån som lämnats av de seniora långivarna kommer att kvarstå medan mezzanine långivarna omvandlar lån till aktier och aktieägarlån. Värdet av kapitaltillförseln och omvandlingen av lånen är cirka 1,6 miljarder kronor, vilket förbättrar företagets egna kapital och förser Hilding Anders med finansiering till 2014.

Hilding Anders är Europas och Asiens ledande och största sängtillverkare. Den svenskbaserade koncernen hade 2008 en omsättning på ungefär 7 miljarder kronor och cirka 4600 medarbetare med verksamhet i 27 europeiska och 13 asiatiska marknader.

Lars Kongstad har varit ansvarig för ärendet, biträdd av Jenny Eliasson. Zoran Stambolovski var ansvarig för finansieringsfrågor, biträdd av Hans Abrahamsson, och Martin Nilsson samt Anders Erasmie ansvarade för skattefrågor.