26 juni 2009 - Uppdrag

Omstrukturering av General Motors europeiska verksamhet

Mannheimer Swartling biträder General Motors i omstruktureringen av dess europeiska verksamhet, inklusive konsolidering av Opel/Vauxhalls tillgångar i Adam Opel GmbH och rekonstruktionen av Saab Automobile AB. Saab Automobile ansökte om rekonstruktion i februari 2009 och den 17 juni godkände Vänersborgs tingsrätt en 75-procentig nedskrivning av Saab Automobiles skulder på mer än 10 miljarder kronor.

Mannheimer Swartlings team består av ansvarige partner Biörn Riese som assisteras av bl.a. Thomas Pettersson, Christoffer Monell och Jesper Kuschel.