22 april 2010 - Uppdrag

O2 fortsätter att investera i vindkraft

Mannheimer Swartling har biträtt det svenska vindkraftsbolaget O2 i samband med de nyligen genomförda investeringarna i och finansieringen av vindkraftparkerna i Granberg och Brahehus, om totalt 14 vindkraftverk med en effekt om 28 MW. Båda vindkraftparkerna förväntas driftsättas under första kvartalet 2011. Bakom investeringen står bland annat Proventus Wind Power.

Mannheimer Swartlings team leddes av Thomas Pettersson (bank och finans) och Isabella Ramsay (M&A) huvudsakligen biträdda av Veronica Stiller (bank och finans) och Martin Fagerlund (M&A).