21 oktober 2009 - Uppdrag

Nybron Flooring International avyttrar Bauwerk Parkett AG

Mannheimer Swartling har rådgivit Nybron Flooring International och Kährsgruppen i samband med försäljningen av Bauwerk Parkett AG till Zurmont Madison Private Equity och EGS Beteiligungen i Schweiz.

Försäljningen är ett led i den strategiska omstrukturering av Nybron Flooring International för att utveckla Kährs verksamhet. Nybron Flooring International har sitt huvudkontor i Schweiz och Kährsgruppen utgår ifrån Nybro.

Mannheimer Swartlings team bestod av Lars Kongstad och Niklas Bogefors, främst assisterad av Annika Estreen.