26 mars 2018 - Uppdrag

NRE Swedens försäljning av stort ägarlägenhetsprojekt i Täby

NRE Sweden AB påbörjar nu byggnationen av 99 ägarlägenheter i Hägerneholm, intill Arninge i Täby. Den totala arean är cirka 5 500 kvm BTA.

Projektet byggs åt Rimbo Hus AB, som har ingått avtal med NRE Sweden AB om förvärv av projektet. Den nya fastigheten består av två bostadshus om 5 respektive 6 våningar. NRE Sweden AB är ansvarig totalentreprenör och projektet förväntas vara färdigställt i slutet av 2019.

NRE Group A/S grundades år 2010 och är verksamt i Skandinavien. NRE tillhandahåller nyckelfärdiga fastighetsprojekt. NRE Sweden AB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.