15 februari 2012 - Uppdrag

Novax investerar i RCO

Novax har förvärvat 60 procent i RCO, ett tillväxtföretag som är ledande på den svenska marknaden inom utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och säkerhetssystem för elektronisk nyckelfri låsning. Säljarna i RCO kvarstår som ägare tillsammans med Novax.

Novax investerar i och utvecklar företag med tydlig tillväxtpotential och fokuserar främst på företag inom detalj- och servicehandeln, tjänstesektorn, varumärken samt business to business handel. Novax är ett helägt dotterbolag till Axel Johnson AB.

Novax rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Tom Wehtje. Andreas Steen var projektledare, främst assisterad av Richard Edström och Thérèze Buskas. Thomas Pettersson, främst assisterad av Emilie Andersson, var rådgivare i finansieringsfrågor.