27 augusti 2013 - Uppdrag

Novax investerar i Concept Motion

Novax blir 33-procentig ägare i Concept Motion AB, ett tillväxtbolag som är Sveriges ledande helhetsleverantör av träningsutrustning. Grundare och VD Bo Ekros kvarstår som majoritetsägare i bolaget.

Novax är en aktiv och långsiktig investerare som utvecklar bolag med hög tillväxpotential inom konsumentnära handel och tjänster. Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.

Novax rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Tom Wehtje, främst assisterad av Henrik Johansson, Anna Brannemark och Adam Erdling.