10 mars 2015 - Uppdrag

Norrporten avyttrar fastigheter i Hamburg

Fastighetsaktiebolaget Norrporten har avyttrat sina tre fastigheter i HafenCity i centrala Hamburg till Pembroke Real Estate. Försäljningen är ett led i Norrportens strategi att fokusera på den svenska marknaden och Köpenhamn.

De tre fastigheterna, Hamburg America Center, Coffee Plaza och Skai, omfattar drygt 32 000 kvadratmeter moderna kontor och är belägna i den färdigutvecklade delen av HafenCity i centrala Hamburg.

Norrporten rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Maria Wolleh, Alexander Foerster (styrelsefrågor och tvistlösning) Thilo Schulz, Malte Woock och Clemens Vidal. Christina Griebeler och Markus Nielsen biträdde avseende finansieringsfrågor.