22 september 2010 - Uppdrag

Nordiska lån till Lettland

Den 21 september 2010 ingicks fem låneavtal mellan Lettland och respektive Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige. Enligt avtalen har de nordiska långivarna åtagit sig att lämna lån om sammanlagt 1,9 miljarder euro till Lettland. Låneavtalen utgör en del av det finansiella stabilitetsprogrammet på totalt 7,5 miljarder euro vilket godkändes i slutat av 2008 och vilket kompletteras med åtgärder för att stabilisera Lettlands ekonomi och finansmarknad.

Mannheimer Swartling har biträtt de nordiska långivarna med dokumentationen för dessa lån. André Andersson var ansvarig delägare och biträddes av Veronica Stiller.