23 juli 2009 - Uppdrag

Nordiska lån till Island

Den 1 juli 2009 ingicks fyra låneavtal mellan Island och Danmark, Finland och Sverige och mellan Seðlabanki Íslands, garanterad av Island och Norges Bank garanterad av Norge. Enligt avtalen har de nordiska långivarna åtagit sig att lämna lån om sammanlagt ca. EUR 1,8 miljarder. Lånen kommer att lämnas i samband med och som stöd för Islands ekonomiska stabiliserings- och reformprogram med Internationella Valutafonden (IMF). Lånen är avsedda att stärka Islands valutareserv.

Mannheimer Swartling har biträtt de nordiska långivarna med dokumentationen för dessa lån. André Andersson var ansvarig delägare och biträddes av Veronica Stiller.