9 februari 2016 - Uppdrag

Nordisk Vindkraft säljer Våsberget Vindkraft till Mirova

Mannheimer Swartling har biträtt Nordisk Vindkraft i försäljningen av 80% av aktierna i Våsberget Vindkraft AB till den franska kapitalförvaltaren Mirova.

Vindkraftparken Våsberget kommer att producera 80 GWh grön el årligen, vilket räcker till att försörja 32 000 svenska lägenheter.

Nordisk vindkraft utvecklar, designar, bygger, finansierar och driver vindkraftparker i Sverige, Norge och Finland sedan 2002. Hittills har närmare 400 MW kapacitet installerats och som del i koncernen RES, Renewable Energy Systems, har Nordisk Vindkraft expertis som varit verksam inom förnybar energi i 30 år och som totalt installerat 10 GW vindkraft i världen.

Mirova är ett helägt dotterbolag till Natixis Asset Management, en av världens 15 största kapital- och fondförvaltare.

Byråns team bestod av Per Åsbrink, Louise Bjartell och Isabel Lindeberg (M&A), Johannes Harlevi (Entreprenad), Andreas Zettergren och Viktor Leisnert (Bank och Finans) och Therese Strömshed (Miljö).