19 april 2012 - Uppdrag

Nordic Gaming Group förvärvas av Betsson

Spelverksamheten i Nordic Gaming Group, ett privatägt bolag baserat på Malta, har förvärvats av Betsson till en initial köpeskilling om 65 miljoner euro. Dessutom kan en villkorad tilläggsköpeskilling om högst 20 miljoner euro utgå, vilket innebär att den totala köpeskillingen som högst kan uppgå till 85 miljoner euro.

Nordic Gaming Group erbjuder spel på odds, kasino och poker till främst nordiska och baltiska kunder under varumärkena NordicBet, Tobet och Triobet. Betsson är ett noterat svenskt holdingbolag som investerar i företag som erbjuder spel på internet; Betssonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Nordic Gaming Group rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team bestod av delägarna Isabella Ramsay och Biörn Riese i samarbete med biträdande juristerna Jenny Keisu och Jonas Lagerroos.