25 mars 2014 - Uppdrag

Nordea säljer sin andel i Nets Holding A/S

Nordea säljer sin andel på 20,7 procent i Nets Holding A/S till ett konsortium bestående av fonder med Advent International, ATP och Bain Capital som rådgivare.

Nets är en nordisk leverantör av kort-, betalnings- och informationstjänster. Nets har drygt 2 800 anställda i fem länder och hade 2012 en årsomsättning om drygt 5,9 miljarder danska kronor. Nordeas totala intäkter från försäljningen av Nets uppgår till cirka 3 500 miljoner danska kronor (cirka 470 miljoner euro).

Transaktionen förutsätter sedvanligt godkännande från relevanta myndigheter och väntas vara genomförd i slutet av andra kvartalet 2014.

Nordea rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Eva Hägg och Bo Söderberg.