4 april 2012 - Uppdrag

Nordea ingår fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholm med Pembroke

Nordea har ingått avtal med Pembroke Real Estate rörande utveckling av fastigheter belägna vid Mäster Samuelsgatan 17 – 21 i centrala Stockholm. Nordea kommer fortsatt vara den dominerande hyresgästen i lokalerna. Den nya byggnaden förväntas stå klar 2016 och ombyggnationen och tillhörande hyresavtal är villkorade av att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.

Nordea har biträtts av Mannheimer Swartling i ärendet och byråns team inkluderar André Andersson, Tomas Johansson, Klas Wennström, Olle Källström, Raoul Mehta och Mikael Laag.