4 april 2013 - Uppdrag

Nordax Finans emitterar obligationer för 300 miljoner kronor

Nordax Finans AB (publ) har emitterat företagsobligationer för 300 miljoner kronor. Obligationerna löper till år 2016 med en rörlig ränta om 3,00 procent över 3-månaders STIBOR. Ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm kommer att ges in.

Nordax Finans AB (publ) är ett kreditmarknadsbolag som etablerades år 2003. Nordax Finans AB (publ) erbjuder in- och utlåning till privatpersoner i Norden.

Nordax Finans AB (publ) rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Mattias Lampe och inkluderade Lukas Dalén och David Nordenlöw.