16 september 2010 - Uppdrag

Nefab har förvärvat amerikanska Chick Packaging

Nefab har förvärvat amerikanska Chick Packaging. Nefab, som majoritetsägs av Nordic Capital och med säte i Jönköping, levererar förpackningslösningar till internationella företag inom telekom, elektronik, fordons- och verkstadsindustrin, energi och läkemedel. Nefab finns idag i 35 länder med drygt 2 200 anställda.

Chick Companies är ledande i Nordamerika inom industriella förpackningslösningar och tjänster. Företaget, med säte utanför Dallas, Texas, har över 600 anställda på 17 orter i USA och en i Tyskland, och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

Förvärvet gör att Nefab utökar sin verksamhet i Nordamerika från 10 till 25 procent av den totala verksamheten. Den nya organisationen kommer att ha drygt 40 tillverkningsanläggningar i Nordamerika, Europa och Asien med cirka 2 900 anställda.

Nefab har rådgivits av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Ulf Ohrling (Hongkong), främst assisterad av Hampus Thofte (New York) samt av Maria Tufvesson Shuck (New York) och Jennifer Yung (Hongkong). Oliver Cleblad och Nelli Schiebeler (Frankfurt), ansvarade för undersökningen av de tyska enheterna. Jürgen Busch och Meike Johnsen (Berlin) ansvarade för förvärvskontrollfrågor i Tyskland.