10 juli 2013 - Uppdrag

NCC säljer kontors- och handelsprojekt i Hagastaden till KLP Fastigheter AB

NCC säljer kontors- och handelsfastigheten Torsplan i Hagastaden i Stockholm för 1 618 miljoner kronor. Köpare är KLP Fastigheter AB med preliminärt tillträde i slutet av fjärde kvartalet 2013.

Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 618 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 30 000 kvadratmeter varav kontor cirka 22 000 kvadratmeter och handel cirka 8 000 kvadratmeter samt ett garage med knappt 280 parkeringsplatser. Uthyrningsgraden uppgår idag till 84 procent. NCC utvecklar Torsplan för att miljöcertifieras i nivå Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

NCC rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av delägare Jesper Prytz och Hillevi Börjesson (projektledare), huvudsakligen biträdda av Jonas Larson (Entreprenad) och Anna Magnusson.