30 juni 2010 - Uppdrag

Munters avyttrar division MCS till Triton

Munters avyttrar division MCS, marknadsledande inom vatten- och brandskadesanering, till Triton, ett private equity-bolag med fokus på investeringar i Norden och tysktalande Europa. Affärens värde uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor.

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning, med tillverkning och försäljning i fler än 30 länder. Koncernen har cirka 4 000 anställda och en omsättning på omkring 6,5 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Division MCS hade under 2009 en omsättning om 2,8 miljarder kronor och 1 805 medarbetare i 18 länder.

Munters har rådgivits av Mannheimer Swartling. Byråns team leds av Johan Lekholm och inkluderar Jan Holmius och Isabella Ramsay, huvudsakligen assisterade av Christian Hallberg, Mikael Moreira och Jenny Keisu. Henric Diefke och Sofia Karlsson biträder i arbetsrättsliga frågor och Stefan Perván Lindeborg i konkurrensrättsliga frågor.