23 juli 2012 - Uppdrag

MSAB ökar sitt innehav i AAK till 35 %

Investmentbolaget Melker Schörling AB (MSAB) har ökat sitt innehav i AarhusKarlshamn (AAK) från 23,6 % till 35,0 % för omkring 1 miljard kronor.

MSAB har avtalat om förvärv av United International Enterprises (UIE) hela innehav om 41,5 % i det MSAB- och UIE-ägda BNS Holding som i sin tur äger 40,4 % i AAK. Som en del av transaktionen kommer BNS att överlåta 5,4 % i AAK till UIE, innebärande ett kvarvarande ägande om 35 % i AAK för BNS. UIE förvärvar vidare 1,14 % av MSAB genom en riktad nyemission om 230 miljoner kronor.

AAK är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter av hög förädlingsgrad och har produktionsanläggningar i Danmark, Mexiko, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 

MSAB är ett aktivt ägarbolag med stora innehav i sju börsnoterade bolag. Bolaget har ett substansvärde om ca 20 miljarder kronor och dess aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

MSAB biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. I byråns team ingick delägaren Åsa Hansdotter assisterad av Emma Sandberg Thomsen samt Emma Kratz och Zackarias Ekman.