13 augusti 2009 - Uppdrag

Morphic Technologies avyttrar ScanWind till GE Energy

Mannheimer Swartling har biträtt Morphic Technologies vid avyttringen av ScanWind till GE Energy. ScanWind är en svensk-norsk koncern vars verksamhet består av utveckling och försäljning av vindturbiner för såväl kustnära som havsbaserade anläggningar. Transaktionen värderas till 130 miljoner kronor och tillträde förväntas ske i början av september.

Morphic är en svensk industrikoncern verksam inom bränslecells- och vindkraftsmarknaden. Koncernen har ungefär 200 anställda och bedriver sin verksamhet i fem olika länder – Sverige, Japan, Grekland, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är listad vid OMX Nordic Exchange. GE Energy, med säte i Atlanta, Georgia, är en världsledande leverantör av teknologi för kraftverk och kraftöverföring. GE Energy bedriver verksamhet inom hela energisektorn, såsom kol, olja, naturgas, kärnkraft, förnybar energi (t.ex. vatten- och vindkraft, solenergi samt biogas) och andra alternativa bränslen.

Mannheimer Swartlings team leddes av Jan Holmius, som assisterades av bland andra Terese Holmqvist, Johan Bergman, Joel Mårtensson, Veronica Stiller, Anja Kögel och Henrik Johansson.