9 november 2015 - Nyheter om byrån

MOFCOM utser Mannheimer Swartling till juridisk panel för internationella investeringar

Handelsministeriet (MOFCOM) för regeringen i Kina har utsett Mannheimer Swartling till sin panel av internationella juridiska rådgivare. Utnämningen innefattar att tillhandahålla juridiska tjänster till den kinesiska regeringen i förhandlingar om investeringsavtal, internationella investeringstvister och komparativa studier rörande gränsöverskridande investeringsregler och verkställighetsfrågor. Mannheimer Swartling säkrade sin utnämning till panelen i konkurrens med över 20 engelska och amerikanska advokatbyråer och är den enda advokatbyrån från Norden som har utsetts till panelen.

Detta är andra gången Mannheimer Swartling utnämndes till MOFCOM:s formella juridiska panel för internationella investeringar genom ett offentligt upphandlingsförfarande.

MOFCOM ansvarar för framtagandet av policys och regler om utländsk handel, reglering av gränsöverskridande investeringar, granskning av fusioner, samordning av antidumpning och anti-subsidieringsfrågor samt förhandling av bilaterala och multilaterala handelsavtal.

Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp säkrade sin utnämning till MOFCOM:s juridisk  panel med en grupp ledd av Jakob Ragnwaldh, Fredrik Andersson, Ulf Ohrling och Lucas Jonsson, främst assisterad av Kevin Cheng, Åsa Rydstern och Karl Guterstam.  

Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån inom tvistlösning i Norden och tillhör det absoluta toppskiktet inom området i världen.

Vi företräder klienter oberoende av nationalitet och tillämplig lag i allt som berör kommersiella tvister, såsom processlägesbedömningar, utredningar, skriftväxling, skiljeförfaranden, domstolsprocesser, medling, förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer.

Vår erfarenhet av skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler är oöverträffad. Vi har även omfattande erfarenhet av skiljeförfaranden enligt andra regler och institut såsom ICC, LCIA, ICDR, DIS, HKIAC, CIETAC, ICAC, UNCITRAL, ICSID, SIAC och VIAC. Gruppen består av cirka 70 jurister och finns representerad vid samtliga kontor i Sverige liksom vid våra kontor i Kina, Ryssland och Tyskland.

Vår tvistlösningsgrupp har omfattande erfarenhet av kommersiella tvister inom alla branscher och verksamhetsområden såsom exempelvis fordonsindustri, energi, finansiella institutioner, Healthcare och Life Science, infrastruktur och entreprenad, IT, telekom och teknologi, media och underhållning, Private Equity, M&A, fastighet samt shipping och transporter.

I tvister som kräver expertis i utländsk rätt eller som kräver annan specialistkunskap arbetar våra jurister i nära samarbete med medlemmar i byråns övriga verksamhetsgrupper och med externa jurister eller konsulter. Mannheimer Swartling har väl etablerade relationer med andra advokatbyråer och experter globalt och har möjlighet att skapa och leda integrerade team som anpassas till det särskilda ärendet.

De flesta medlemmarna i tvistlösningsgruppen arbetar med såväl skiljeförfaranden som domstolsprocesser. En särskild grupp arbetar med internationella investeringstvister.