29 oktober 2012 - Uppdrag

Moberg Derma förvärvar USA-baserade Alterna

Det svenska läkemedelsföretaget Moberg Derma har ingått avtal om att förvärva sin amerikanska distributör Alterna LLC genom en så kallad reverse triangular merger för att etablera sin marknadsnärvaro i USA. Den initiala fusionslikviden kommer att bestå av både kontanter och Moberg Derma-aktier genom apportemission, samt eventuell tilläggsköpeskilling kopplad till målbolagets framtida omsättning. Transaktionen involverar även en riktad nyemission till vissa svenska institutionella investerare, samt extern förvärvsfinansiering.

Alterna LLC är ett amerikanskt bolag med diverse hudvårdsprodukter och produkter för utvärtes smärtlindring, som marknadsförs under välkända varumärken såsom Kerasal® and JointFlex®.

Moberg Derma utvecklar och säljer patenterade medicinska produkter för behandling av vanliga åkommor genom innovativ teknologi för distribution av läkemedel. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.

Moberg Derma rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Isabella Ramsay (M&A) och Eva Hägg (Aktiemarknad), främst assisterade av Hampus Thofte (projektledare), Marcus Glimberg, Gustaf Hygrell och Fredrik Livendahl. Daniel Karlsson ansvarade för förvärvsfinansieringen och Martin Nilsson för skatt.