26 november 2013 - Uppdrag

Mitt Alby förvärvar fastigheter från Botkyrka kommun för 705 miljoner kronor

En grupp av investerare ledda av Mikael Ahlström, grundare av Procuritas, har genom Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) och dess helägda dotterbolag Mitt Alby AB förvärvat 10 fastigheter på Albyberget med 1 300 lägenheter från Botkyrkabyggen AB. Transaktionsvärdet var 705 000 000 kronor.

Mitt Alby AB kommer att tillsammans med kommunen, de boende, ideella föreningar och organisationer, affärsidkare och andra intressenter att arbeta för att utveckla såväl boendet som området i sig. Målet är att skapa en förbättrad boendemiljö, en ökad social gemenskap och en tydligare områdesidentitet.

Förvärvet finansierades genom ett lån från SBAB Bank AB (publ) om 465 000 000 kronor och genom emission av seniora säkerställda obligationer om 200 000 000 kronor.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) och Mitt Alby AB biträddes av Mannheimer Swartling vid såväl förvärvet som finansieringen. Mannheimer Swartlings team bestod av Tomas Johansson och Julia Nilsson (fastighet) samt André Andersson, Veronica Stiller och Viktor Leisnert (bank & finans). Mirka Ylinen Gorne och Håkan Knutsson (aktiemarknad) assisterade i bolagsrättsliga frågor.