1 juni 2016 - Uppdrag

Millicom noterar SEK 2 miljarders obligation

Fredagen den 27 maj 2016 noterade Millicom International Cellular S.A. framgångsrikt en treårig SEK 2 miljarders senior icke säkerställd obligation med rörlig ränta (STIBOR + 3,30 procent) på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden skall användas för allmänna företagsändamål i gruppen och en del av dessa intäkter har använts för att finansiera ett återköpserbjudande som gjorts av Millicom avseende deras SEK 2012/2017 obligationer som drevs parallellt med nyemissionen.

Millicom är ett ledande telecom- och mediaföretag med fokus på tillväxtmarknader i Latinamerika och Afrika. Millicom ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla innovativa och kundfokuserade digitala livsstilstjänster till världens tillväxtmarknader. Millicom Group har fler än 16 000 anställda och tillhandahåller mobiltjänster åt över 62 miljoner kunder. Millicom International Cellular S.A. grundades år 1990 och har sitt huvudkontor i Luxemburg. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under beteckningen MIC. Under år 2015 genererade Millicom intäkter om USD 6,73 miljarder med justerad EBITDA uppgående till USD 2,27 miljarder.

DNB och Nordea agerade som joint bookrunners i förhållande till nyemissionen, dealer managers i förhållande till återköpserbjudandet och Nordea agerade även tender agent. Nordea utsåg Mannheimer Swartling till rådgivare för joint bookrunners, dealer managers och tender agent. Daniel Karlsson ledde byråns team som bestod av David Tayler, Daniel Khayyami och Sarah Hansén.