28 april 2014 - Nyheter om byrån

Michael Karlsson omvald som ordförande i styrelsen för SOS Barnbyar Sverige

Mannheimer Swartlings delägare Michael Karlsson är omvald till ytterligare en tvåårsperiod som styrelseordförande för SOS Barnbyar Sverige, en position som han har haft sedan 2008 (styrelseledamot sedan 2003). Michael Karlsson är även styrelseledamot i den internationella paraplyorganisationen SOS-Kinderdorf International med huvudkontor i Innsbruck, Österrike.

Mannheimer Swartling är sedan många år ett fadderföretag till SOS Barnbyar Sverige. Byråns samarbete med SOS Barnbyar Sverige ingår i projekt som medarbetare arbetar med inom ramen för ”Mannheimer Swartling i samhället”, ett av de fokusområden som ingår i byråns hållbarhetsarbete, och som spänner över ett brett fält inom rättssäkerhetsområdet – från att stödja utsatta barn och ungdomar till kurser i mänskliga rättigheter för jurister från hela världen.