13 juni 2013 - Nyheter om byrån

Michael Karlsson invald i styrelsen för CSR Sweden

Mannheimer Swartling delägare Michael Karlsson valdes igår in i styrelsen för CSR Sweden. CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Dess främsta uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker.

CSR Sweden har 19 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk med 70 multinationella medlemsföretag och 38 systerorganisationer i 29 länder, sammanlagt 5 000 företag. Mer information finns på www.csrsweden.se och www.csreurope.org.

Michael Karlsson är delägare i Mannheimer Swartling sedan 1991 och är specialiserad på företagsöverlåtelser. Han är även ordförande i byråns pro bono verksamhet som bedrivs inom ramen för ”Mannheimer Swartling i samhället”. Projekt som byrån arbetar med inom ramen för ”Mannheimer Swartling i samhället” spänner över ett brett fält inom rättssäkerhetsområdet – från att stödja utsatta barn och ungdomar till kurser i mänskliga rättigheter för jurister från hela världen. Gemensamt för dem är att de syftar till att främja mänskliga och andra sociala rättigheter, både i Sverige och i omvärlden. Mer information om ”Mannheimer Swartling i Samhället” finns här.