16 april 2014 - Uppdrag

Meltwater lämnar offentligt bud på Cision AB (publ)

Meltwater lämnade den 3 april 2014 ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Cision AB (publ) för ett totalt budvärde om cirka 895 miljoner kronor. Den konkurrerande budgivaren, kontrollerad av den amerikanska PE-firman GTCR, höjde därefter sitt ursprungliga bud till ett totalt budvärde om cirka 909 miljoner kronor. Den 16 april 2014 höjde Meltwater sitt erbjudande till ett totalt budvärde om cirka 939 miljoner kr. Meltwaters bud finansieras med en kombination av eget kapital och lån från Altor Fund III.

Cision är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationsverktyg inom media, IR och PR. PR- och marknadsföringsansvariga använder Cisions produkter för att hantera alla delar i sin kommunikation, från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut till målgruppen med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild.

Meltwater är ett ledande Software as a Service (SaaS) nyhetsbevakningsföretag med hantering av sociala medier, och som hjälper företag att öka tillväxt och bygga varumärken. Meltwaters online intelligensplattform analyserar miljarder av digitala dokument dagligen för att extrahera exakta och snabba affärsinsikter som hjälper mer än 20 000 företag att förstå sina marknader, engagera sina kunder och behärska den nya sociala affärsmiljön.

Altor Fund III rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med budet. Byråns team bestod av Åke Kjellson, Patrik Marcelius, Henrik Johansson, Lukas Dalén, Henrik Dock och Jonas Lagerroos.