16 mars 2012 - Uppdrag

MCB Finance Group plc etablerar säkerställt obligationsprogram om 500 miljoner

MCB Finance Group plc har den 8 mars 2012 via sitt nybildade svenska dotterbolag MCB Treasury AB (publ) etablerat ett säkerställt obligationsprogram om SEK 500,000,000. Syftet med obligationsprogrammet är att finansiera koncernens verksamhet bestående i erbjudande av konsumentkrediter via internet till kunder i Finland och Baltikum. ABG Sundal Collier var arrangör. CorpNordic Sweden AB är företrädare för obligationsinnehavarna och säkerhetsagent.

Obligationerna löper med en fast ränta om 13 % och avsikten är att obligationerna skall tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm.  MCB Treasury AB (publ)’s skyldigheter enligt obligationerna är indirekt säkerställda bl.a. i form av pant över koncernens kreditportföljer i Finland och de baltiska länderna.

Mannheimer Swartling har ansvarat för att strukturera och dokumentera obligationsprogrammet med Borenius som lokala rådgivare i Finland och Baltikum. Arbetet har hanterats av André Andersson, Fredrik Svensson, Daniel Wessner, Rasmus Fahlén och Carl Beyer.