19 maj 2016 - Uppdrag

Mblox förvärvas av CLX Communications

Mannheimer Swartling har biträtt Mblox, en ledande tillhandahållare av tjänster inom application-to-person (A2P) messaging baserad i USA som 2015 hanterade mer än sju miljarder meddelanden globalt, vid dess försäljning till den svenska meddelandetjänstleverantören CLX Communications AB (publ). Den 13 maj 2016 offentliggjordes att bindande avtal för förvärvet, vilket sker mot ett kontant vederlag om 117 miljoner dollar, ingåtts.

Goodwin Procter LLP var huvudombud till Mblox och Mannheimer Swartling biträdde avseende frågor rörande svensk rätt. Mannheimer Swartlings team bestod huvudsakligen av Fredrik Andretzky och Joel Englund (företagsöverlåtelser) samt Mirka Ylinen Gorne och Gustaf Hygrell (aktiemarknad).