3 november 2020 - Uppdrag

Mark- och miljödomstolens dom avseende tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Genom 2013 års Stockholmsöverenskommelse beslutades att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att blå linje ska byggas ut till Gullmarsplan och kopplas samman med grön linje för ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär elva nya stationer och 20 kilometer ny tunnelbana samt nybyggnation av 82 000 bostäder i anslutning till de nya stationerna.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade den 19 juni 2019 tillstånd enligt miljöbalken avseende den tredje och sista av de planerade sträckningarna. Tillståndet har vunnit laga kraft. Sträckningen innebär att blå linje byggs ut från Kungsträdgården till Nacka samt söderut via Gullmarsplan till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av blå linje.

Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, biträddes av Mannheimer Swartling i tillståndsprövningen.