13 maj 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings uppförandekod

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå och bedriver verksamhet i ett flertal jurisdiktioner. Vi har därmed ett stort ansvar att förse våra klienter med bästa möjliga rådgivning samtidigt som vi bedriver vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vi sätter stolthet i vår starka företagskultur och i våra sedan länge antagna kärnvärden – kvalitet, affärsfokus och laganda. Vi har under många år arbetat systematiskt med frågor avseende jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, anti-korruption, insiderreglering m.m. och har antagit ett antal interna policys inom nämnda områden. I syfte att sammanfatta våra förväntningar på våra medarbetare har vi tagit fram en uppförandekod. Utöver att sammanfatta befintliga förväntningar tydliggörs också byråns ställningstagande vad gäller bland annat respekt för mänskliga rättigheter.

Välkommen att läsa uppförandekoden här