28 maj 2014 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings partner Nils Eliasson utsedd till CIETAC Panel of Arbitrators

Mannheimer Swartlings partner Nils Eliasson har nyligen blivit upptagen som skiljeman på China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) Panel of Arbitrators. CIETAC, med huvudkontor i Peking, är den största kinesiska skiljedomstolen. CIETAC har också sub-kommissioner i Shenzhen, Shanghai, Tianjin och Chongqing samt en filial i Hongkong, CIETAC Hongkong Arbitration Center. CIETAC registrerade 1 043 nya skiljeförfaranden under 2013.

Nils Eliasson, som är baserad i Hong Kong, är ansvarig för Mannheimer Swartlings tvistlösningsverksamhet i Asien och är specialiserad på internationella kommersiella skiljeförfaranden och investeringstvister. Nils verkar primärt som ombud i skiljeförfaranden i Hong Kong och Singapore samt i skiljeförfaranden i Europa med parter från Asien. Han sitter också som skiljeman och är Council Member i Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Nils har en doktorsexamen i juridik från Lunds universitet och har skrivit många artiklar om internationell skiljemannarätt och investeringstvister. Han är en flitigt anlitad talare på konferenser om internationell skiljemannarätt och investeringstvister och gästföreläsare vid universitet i Hong Kong och Sverige.