20 februari 2014 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings partner Nils Eliasson utsedd som medlem i HKIAC Council

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) har nyligen utsett Mannheimer Swartlings partner Nils Eliasson som medlem i dess styrande råd, HKIAC Council. Utnämningen som gjordes av HKIAC i samband med en omorganisation, är ett led i att knyta en ny generation av tvistlösningsexperter till HKIAC och fokusera på användarnas behov genom direkt input från bolagsjurister. HKIAC Council är HKIACs högsta styrande organ.

Nils Eliasson, som är baserad i Hong Kong, är ansvarig för Mannheimer Swartlings tvistlösningsverksamhet i Asien och är specialiserad på internationella kommersiella skiljeförfaranden och investeringstvister. Nils verkar primärt som ombud i skiljeförfaranden i Hong Kong och Singapore samt i skiljeförfaranden i Europa med parter från Asien. Han sitter också som skiljeman. Nils har en doktorsexamen i juridik från Lunds universitet och har skrivit många artiklar om internationell skiljemannarätt och investeringstvister. Han är en flitigt anlitad talare på konferenser om internationell skiljemannarätt och investeringstvister och gästföreläsare vid universitet i Hong Kong och Sverige.

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) grundades 1985 och är det mest framstående institutet för alternativ tvistlösning i Asien och det mest renommerade sätet för komplexa tvister mellan parter från hela världen, inklusive USA och Kina. HKIAC:s ständigt ökande ärendevolym återspeglar tillväxten av tvistlösning i Asien och Hong Kongs ställning som det främsta sätet för neutral tvistlösning i Asien.