29 april 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings partner Jakob Ragnwaldh ordförande för kommitté som sett över Stockholms Handelskammares nya Skiljedomsregler och Regler för Förenklat Skiljeförfarande

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har nyligen publicerat utkast till nya Skiljedomsregler och Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.

En kommitté bestående av 18 personer ledd av Jakob Ragnwaldh, partner Mannheimer Swartling, har arbetat med att ta fram de föreslagna regeländringarna. Reglerna reviderades senast 2010. De nya Skiljedomsreglerna inkluderar separata regler för tvister mellan stater och investerare och möjliggör ett summariskt förfarande för bl.a. avvisningsfrågor. De separata reglerna för investeringstvister togs fram mot bakgrund av det ökande antalet sådana mål.

- Utkastet till de nya reglerna återspeglar hur skiljeförfarandelandskapet har förändrats över tid och visar SCC:s strävan efter att effektivisera och göra hela processen mer användarvänlig, säger Jakob Ragnwaldh.

Stockholms Handelskammare inbjuder samtliga användare och praktiker att granska och kommentera på utkasten till Skiljedomsreglerna och Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande. Läs mer här