4 maj 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings partner Erica Wiking Häger vald till styrelseledamot i H&M

Mannheimer Swartlings partner Erica Wiking Häger valdes den 3 maj tillsammans med Stina Honkamaa Bergfors till ny styrelseledamot i H&M:s styrelse. Följande styrelseledamöter omvaldes; Anders Dahlvig, Lena Patriksson Keller, Stefan Persson, Melker Schörling, Christian Sievert samt Niklas Zennström. Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande.

Läs mer om nomineringen här

Erica Wiking Häger har drygt 15 års erfarenhet av kvalificerat affärsjuridiskt arbete i internationell miljö inom områden såsom kommersiella avtal, internationella etableringar och personuppgiftsbehandling. Erica är sedan 2009 partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är ordförande för Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp ”Corporate Sustainability & Risk Management” och leder det team av jurister som lämnar affärsjuridisk rådgivning kring frågor kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Erica har en jur. kand. examen från Uppsala universitet, en LL.M. från Harvard Law School i USA, samt kompletterande studier från University of Oklahoma, USA samt Ruprecht Karls Universität, Tyskland. Erica  är ledamot av Stockholms Handelskammares styrelse och medlem av Sveriges Advokatsamfund, New York State Bar Association samt IAPP (International Association for Privacy Professionals).