12 maj 2014 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings Maria Wolleh i delat ordförandeskap under World Women Lawyers’ Conference presenterad av IBA’s Women Lawyers’ Interest Group

Mannheimer Swartling partner Maria Wolleh delade ordförandeskapet under International Bar Association’s (IBA) sjätte World Women Lawyers’ Conference i sin funktion som Co-Chair av IBA’s Women Lawyers’ Interest Group (WIG).

Konferensen som hölls i Paris 8-9 maj 2014 och som lockade närmare 150 jurister från hela världen fokuserade på frågor om kvinnor och ledarskap; i förhandlingar, i att hantera "Generation Y"- talanger och yrken.

I anslutning till öppnandet av konferensen med Mikiko Otani  (Co-chair ) från Tokyo Public Law Office, var Maria Wolleh moderator under en arbetssession med titeln “Leading the profession – which initiatives can successfully increase female leadership throughout the legal profession?”  - ett plenarsammanträde som fokuserade på det program som lanserats av advokatbyråer, advokatsamfund, myndigheter och andra organisationer för att öka kvinnligt ledarskap i advokatyrket.

I samband med konferensen belönades Dr Tukiya Kankasa-Mabula av the IBA Women Lawyers’ Interest Group till ”The 2014 Outstanding International Woman Lawyer Award”.

Dr. Maria Wolleh är partner på Mannheimer Swartling och kontorsansvarig delägare på Berlinkontoret. Hon är inriktad på fastighets- och företagstransaktioner och har bland annat varit rådgivare åt nordiska fastighetsfonder i samband med deras investeringar i Tyskland, samt lämnat rådgivning till svenska bolag vid tyska företagsförvärv och etableringar i Tyskland. Dr. Wolleh är medlem av IBA’s Real Estate Committee och har varit Co-Chair for IBA’s Women Lawyers’ Interest Group sedan 2013, och även sedan 2011 varit Senior Vice-Chair for IBA’s Women Lawyers’ Interest Group. Hon har varit styrelseledamot i tyska dotterbolag och är styrelseledamot och vice president i Svenska Handelskammaren i Tyskland.