4 maj 2012 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings Maria Wolleh delar ordförandeskapet för World Women Lawyers’ Conference presenterad av IBA’s Women Lawyers’ Interest Group

Mannheimer Swartling partner Maria Wolleh delade ordförandeskapet för International Bar Association’s (IBA) femte World Women Lawyers’ Conference i sin funktion som Senior Vice-Chair inom IBA’s Women Lawyers’ Interest Group.

Konferensen hölls i London 26-27 april 2012 och lockade till sig nästan 200 advokater från hela världen. Ämnen som diskuterades var kvinnor i krigszoner, bolagsledning, kvinnor i domarkåren, hur kvinnor kan tjäna på den allt viktigare rollen som bolagsjuristen, aktuella trender inom internationellt skiljeförfarande, gränsöverskridande förhandlingar av ett joint venture och hur man får könsdiversifierande handlingsprogram att fungera.

I samband med konferensen belönades Chief Olufolake Solanke, Senior Advocate of Nigeria, med the 2012 IBA Outstanding International Woman Lawyer Award av IBA Women Lawyers’ Interest Group.

Maria Wolleh, Senior Vice-Chair inom IBA WLIG sa, “Chief Solanke is truly deserving of the IBA’s 5th Outstanding International Women Lawyer of the Year award. She has distinguished herself from an extraordinarily strong field of contenders by her professional accomplishments and I am delighted that at an event where leaders in the legal profession have assembled to network, exchange experiences, and discuss topics of global significance to women practitioners such a legal luminary should be recognised.”

Dr. Maria Wolleh är partner på Mannheimer Swartling och kontorsansvarig delägare på Berlinkontoret. Hon är inriktad på fastighets- och företagstransaktioner samt relaterade aktiemarknadsfrågor. Hon har bland annat hjälpt ett flertal nordiska fastighetsfonder vid deras investeringar i Tyskland samt lämnat rådgivning till svenska bolag vid tyska företagsförvärv och etableringar i Tyskland. Dr. Wolleh är medlem av IBA’s Real Estate Committee och har varit Senior Vice-Chair for IBA’s Women Lawyers’ Interest Group sedan 2011.