26 juni 2012 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings Kristoffer Löf ny styrelseledamot i Young Arbitrators Stockholm

Mannheimer Swartlings partner Kristoffer Löf  har valts in som ny styrelseledamot i skiljedomsföreningen Young Arbitrators Stockholm (YAS) på årsstämman den 14 juni 2012.

Krisoffer Löf är medlem av Mannheimer Swartlings Tvistlösningsgrupp och baserad i Stockholm. Han är specialiserad på skiljedomsförfaranden med inriktning på energi och fastighet.

YAS är en skiljedomsförening som samarbetar med till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Föreningen bildades 2003 och har över 400 medlemmar spridda över hela världen. YAS har till syfte att öka kunskapen om och intresset för skiljeförfarande bland yngre jurister samt att stärka Sveriges position som säte i internationella skiljeförfaranden.