9 maj 2018 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings Fredrik Sjövall författare till ny bok om internationella tvister

Norstedts juridik har nyligen publicerat den första boken på svenska som behandlar den nya Bryssel I-förordningen, det viktigaste internationella processrättsliga regelverket i Sverige och EU. Boken har titeln De europeiska civilprocessförordningarna och behandlar förutom Bryssel I-förordningen även tre mindre, kompletterande civilprocessuella förordningar. Den är författad av Fredrik Sjövall och Samuel Rudvall, vilka erhållit stöd i arbetet av Mannheimer Swartling.

Mannheimer Swartling anordnade den 25 april 2018 ett seminarium i Stockholm i anledning av utgivningen av boken. Vid seminariet diskuterades och kommenterades utvecklingen mot ett mera kommersiellt orienterat regelverk.

Fredrik Sjövall är verksam vid byråns verksamhetsgrupper för EU- och konkurrensrätt samt tvistlösning.

Beställ boken här.