5 juni 2019 - Nyheter om byrån

Fredrik Morawetz disputerar i avtalsrätt

Den 28 maj 2019 disputerade Fredrik Morawetz vid Lunds universitet på en doktorsavhandling i avtalsrätt.

Avhandlingen har titeln Avbrutna upphandlingar och behandlar ansvarsfrågor i offentliga upphandlingar både ur ett EU-rättsligt och ett nationellt perspektiv.

Mannheimer Swartling kommer att anordna ett seminarium under hösten 2019 med anledning av disputationen och utgivningen av avhandlingen.

Fredrik Morawetz är verksam inom byråns verksamhetsgrupp Corporate Commercial samt branschgruppen Technology.