11 juni 2012 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings fastighetsgrupp välkomnar till seminarium i Almedalen om Exploateringsavtalets framtid

En offentlig utredning ska under året lägga fram förslag om bland annat lagreglering av exploateringsavtal. Hur ska utredningen förena kommunalt självstyre, kommersiell acceptans och konkreta mål om effektivare plangenomförande i ny lagstiftning? Kommer exploateringsavtalen nu att bli tydligt lagreglerade? Hur? I seminariet deltar regeringens utredare, branschföreträdare och experter.

Seminariet äger rum på Business Arena i Almedalen den 3 juli 2012 mellan 15.00 -16.00
Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan 6, Visby.

Mer information om seminariet och hur du anmäler dig finner du här.