24 februari 2012 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings delägare vinnare vid Client Choice Awards 2012

Mannheimer Swartlings Hans Hammarbäck och Fredrik Svensson har i samband med International Law Office (ILO) Client Choice Awards 2012 i London 22 februari utsetts till vinnare inom försäkringsrätt i Sverige respektive kapitalmarknadsrätt i Ryssland. Utmärkelsen vänder sig endast till seniora bolagsjurister och uppmärksammar delägare runt om i världen som utmärker sig genom den utomordentliga klientomvårdnad de tillhandahåller och kvaliteten på deras tjänster.

Hans Hammarbäck började på Mannheimer Swartling 1990 och blev partner 1997, och har en bred bakgrund inom försäkrings- och återförsäkringsjuridiken. Han har lett ett flertal process- och skiljedomsärenden inom försäkringsrätt, inkluderat att biträda svenska och utländska försäkringsbolag och återförsäkringsbolag vid skiljeförfaranden och medlingsförfaranden i Europa. Han rådgiver även klienter inom generella försäkringstvister, i och med hans specifika erfarenhet inom legala ärenden relaterade till försäkringsuppgörelser.

Fredrik Svensson började på Mannheimer Swartling 2001 och är partner på byråns Moskvakontor, där han verkat sen 2007. Fredrik Svensson har arbetat på byråns kontor i Sverige och tjänstgjorde på Europeiska investeringsbanken i Luxemburg mellan 2003 och 2004. Fredrik Svensson har en bred bakgrund som utövare  inom bank, finans och kapitalmarknadsjuridik i Sverige, de baltiska staterna och Ryssland, och oberoende staters samvälde. Han rådgiver även nordiska klienter i allmän bolags- och transaktionsrelaterad juridik.

ILO Client Choice Awards etablerades 2005. Detta år uppmärksammar ILO 303 individuella vinnare inom 55 jurisdiktioner. En komplett lista av vinnarna är tillgänglig i ILO Client Choice Guide 2012, som nås via www.ClientChoiceAwards.com.