16 juni 2020

Mannheimer Swartlings Anders Ingvarson och Marcus Utterström ger ut bok om entreprenadavtal

Anders Ingvarson, partner, och Marcus Utterström, associate, på Mannheimer Swartling ger ut boken "Tolkning av entreprenadavtal". Boken riktar sig till jurister, ingenjörer och andra yrkesgrupper som regelbundet arbetar med entreprenadavtal samt juridikstudenter.

"Tolkning av entreprenadavtal" behandlar praktiskt återkommande tolkningsfrågor som aktualiserar tolkning av villkor i andra kontraktshandlingar än Allmänna bestämmelser. Detta sker mot bakgrund av såväl Högsta domstolens praxis som avgöranden från underrätterna.

Anders Ingvarson och Marcus Utterström är verksamma inom Mannheimer Swartlings grupper för Entreprenad samt Tvistlösning.

Läs mer om boken här.